بنام خالق ذرات هستی ساز

هلدینگ ساختمانی پیگاژدر سال 1388 توسط سیدرضا حسینی با سه نیروی انسانی رسما در منطقه 6 تهران خیابان فاطمی کوچه هشت بهشت فعالیت خود را آغاز نمود در آغاز صرفا فعالیت این مجمعه صرف تحقیقات درحوزه ساختمان و جایگزین متریال های سنگین با متریال های سبک بود پس از سال ها تحقیقات در این حوزه و بررسی تمام جوانب در بیشتر استان های کشور و خاورمیانه در بحث زلزله که استارت آن پس از زلزله ویران گر و هولناک شهرستان بم در استان کرمان  خورده و پس از وقوع زلزله و بازدیدهای میدانی وسیع با هزینه های کاملا شخصی و موانع اداری!از محل وقوع مدیریت این مجموعه اولویت خود را معطوف به معقوله فرهنگ سازی نموده و با شعار همیشه درحال تکامل و توسعه وارد عرصه تولید در صنعت ساختمان در بخش مصالح مصرفی از نوع سبک شد.

مدیریت مجموعه هلدینگ ساختمانی پیگاژبه این نتیجه رسیده بود که فرهنگ سازی درتمام بخش ها نیاز مبرم کشور برای درک استفاده ازمصالح سبک در صنعت ساختمان سازی بوده تا تلفات انسانی و خسارات مالی را به حداقل برساند.درآن زمان شرکت های انگشت شماری در حوزه سبک سازی فعالیت داشتند اما فرهنگ سازی در این حوزه واستفاده از مصالح سبک درحاشیه بود و توجه زیادی ازطرف متولیان امر صورت نمیگرفت .

درسال 1391 با احداث یک ساختمان فوق سبک در یکی از مناطق شمال تهران که درگسل لرزش بود کار از مرحله تخقیقات به اجرا رسیده بود واین مجموعه موفق شده بود با 9 پرسنل یک بنای 70 متری فوق سبک را در مدت زمان 45 روز تقویمی  ساخته و ادامه تحقیقات و باگ گیری اغلب متریال هاییکه مد نظر مدیریت محترم این مجموعه  قصد تولید وارایه آن به سازندگان ساختمان بود تحت بررسی های دقیق قرار گیرد.

البته کشورهای صنعتی  تراز اول جهان مانند آلمان و آمریکا در این معقوله پیشتاز بودند و هروز به متریال های نوینی دست پیدا میکردند در بین این کشورها ،کشور ژاپن نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی و ژيوپلتیک کشورشان به دست آوردهای قابل چشمگیری رسیده بودند .

اکنون تمام محصولات تولیدی در زیر مجموعه هلدینگ ساختمانی پیگاژ با توجه به موقعیت جغرافیای کشور درحال بررسی دقیق و آزمایشات لازم بود.هلدینگ ساختمانی پیگاژ هم اکنون نیز مجموعه مادر خود را صرف تحقیقات و توسعه نموده و پس از به نتیجه رسیدن ،گزارشات وتحقیقات خود را دراختیار مجموعه های تولیدی خود ای جی وی قرار میدهد تا شعار همیشه درحال تکامل و توسعه را به جامع عمل رسانده و صرفا درغالب یک شعار نباشد.دست آوردهای مجموعه بسیار بی نظیر و مختص به خود بوده و هست و سالهاست که گوی سبقت را از رقبای جهانی ربوده است!به طور مثال در بحث تولید تایل های گچی ،پدرخوانده این صنعت هنوز تایل های گچی باضخامت 9/5 میلیمتر را در دست تولید وعرضه دارد!اما این مجموعه ضخامت تایل های تولیدی را به 8 میلیمتر کاهش داد والگویی برای تولیدکنندگان تایل های گچی درکشور شد . و همین 1/5 میلیمتر یعنی سبکتر!!

برای کسب اطلاعات بیشترمیتوانید مقاله:تایل های گچی ای جی وی  را مطالعه نمایید.

درحال حاضر این مجموعه با حدودا 130 نفر پرسنل به صورت مستقیم وغیر مستقیم در حوزه مصالح سبک ساختمان فعالیت چشمگیری دارد.بدیهی است اگر قوانین وضع شده ودست وپا گیر تحریم های اقتصادی نبودشاید تولید کنندگان داخلی در تمام جهان حرفی برای گفتن ومحصولی برای عرضه داشتند.هرچند به بعضی ازکشورهای قاره آسیا محصولات سبک صنعت ساختمان صادر میشود اما واقعا این پتانسیل در کشور وجود دارد تا درصورت عدم تحریم فعالیت گسترده تری در این حوزه داشته وسهم بیشتر ازبازار جهانی را به خود اختصاص دهد.
سالهاست که مبحث تحقیقات در اغلب حوزه مغفول مانده و به آن پرداتخته نمیشودوباید گفت اگر پیشرفت ناچیزی هم دراین زمینه داشتیم پس از پیدایش پارک های فناوری و شرکت های دانش بنیان بوده وگرنه هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی ده ها سال فاصله داریم.

هلدینگ ساختمانی پیگاژ یک مجموعه دانش بنیان واقعی و توسعه گر در بخش های سبک سازی ساختمان است که اگر متولیان و دستگاه های دولتی به این تحقیقات و پژوهش ها اهمیت داده وقواینن و دستورات اجرایی برای استفاده ازمحصولات سبک سازی را برای همه دستگاه های اجرایی و نظارتی تکلیف کند به جرات میتوان گقت برای همیشه با آجر- سفال- بلوک سیمانی . هبلکس و لیکا غیره خداحافظی و قطعا دروقوع بالایای طبیعی با کاهش ناباورانه تلفات انسانی و خسارات مالی مواجه خواهیم بود. 

برای کسب اطلاعات از دیوار های پیش ساخته : مقاله دیوارهای پیش ساخته ای جی وی را مطالعه نمایید.

هرچند این سوال مطرح است که با توسعه صنعت سبک سازی پس تکلیف نیروهای انسانی که در حوزه متریال های سنگین فعال هستند چه میشود؟که پاسخ کاملا روشن است : اگر تقاضا درمتریال های سبک سازی بالا باشد شرکت های تولیدکننده مذکور نیز به سمت  تولیدمصالح سبک ساختمان گرایش داشته وخود را به روز میکنند و این دقیقا همان نقطعه ضعف این مجموعه هاست که واحدهای تحقیقات و توسعه یا ضعیف عمل میکنند یا اصلاا ندارند.مفهوم تحقیقات ،پژوهش و توسعه یک مفهوم عام در تماد ابعاداست و فقط باصرف هزینه وزمان به این امر مهم میتوان دست یافت .
نوشتار :مدیریت هلدینگ ساختمانی پیگاژ
تنظیم : عسل تجریشی