بررسی مقاومت تایل های آلومینیومی دربرابر حریق و آتش
دراین مقاله قصد داریم مقاومت در برابر حریق مستقیم وغیر مستقیم تایل های آلومینیومی ای جی وی را بررسی کنیم با ما تا انتهای این مقال همراه بمانید.

دراین گفتار چه می خوانیم :
1- ساختار تایل آلومینیومی
2- نقطه ذوب  تایل آلومینیومی و مقاومت آنها دربرابر حریق مستقیم
3- ضخامت تایل آلومینیومی  
4-نوع رنگ تایل آلومینیومی
5-ضخامت رنگ تایل آلومینیومی
6- کد حریق و تعاریف  
7- مقاومت دربرابر حریق غیر مستقیم
8 - عدم کمک به توسعه حریق و آتش
9- کدام طرح تایل کنترل حریق بهتری دارد؟


این سرفصل ها شما را در انتخاب سقف کاذب مناسب همه به جهت اقتصادی و هم به منظور فنی کمک بسزایی خواهد کرد.
1- ساختار تایل آلومینیومی
درساختارتایل های آلومینیومی از ورق یا شیت های آلومینیومی که از آلیاژ آلومینیوم با خلوص 99/99 در کشور تولید میگردد.
خواص آلیاژ آلومینیوم :
1-سبکی در عین استحکام بالا
2-مقاومت فوق العاده در برابر خوردگی
3-رسانایی الکتریکی و حرارتی مناسب
4-بازتاب نور و گرما
5-شکل‌پذیری عالی
6-حفظ استحکام در دمای پایین
7-نفوذپذیری در حد خیلی ناچیز
8-غیر مغناطیسی بودن  آلیاژ آلومینیوم
9- عدم زنگ زدگی  
قطب تولید آلیاژآلومینیوم در ایران ،استان مرکزی ،اراک بوده ودر این صنعت حرف اول و آخر را میزند .پس دریک نتیجه گیری مختصر تایل آلومینیومی یک تایل فلزی است که در صنعت تولید سقف کاذب از آن استفاده میشود. تایل آلومینیومی به تایل فلزی نیز شهرت داشته و از آن اسم میبرند.

2- نقطه ذوب تایل آلومینیومی و مقاومت آنها در برابر حریق مستقیم  
برای اینکه بتوان الیاژ آلومینیوم را به شکل دلخواه درآورد مانند : ورق،لوله،شمش وغیره باید آن را ذوب و روان کرد و سپس به شکل دلخواه درآورد،این فرآیند باعث ثبت نقطه ذوب آلیاژآلومینیوم از 660 تا 660/3 شده است !پس تایل های آلومینیومی دربرابر حریق مستقیم تا نقطه ذوب یا ازهم پاشیدگی مقاومت 660 درجه سانتیگراد را داشته ،یعنی اگر مرکز شروع آتش بر روی تایل آلومینیومی باشد !تا زمانیکه درجه حرارت وآتش به 660 درجه دسانتیگراد نرسد تایل آلومینیومی ذوب نمیگردد. اما برای فروپاشی تایل آلومینیومی ما به دمای کمتری بالغ بر 400 درجه سانتیگراد نیازداریم تا تایل های آلومینیومی به صورت خمیر درآمده و سطح استاتیکی خود را ازدست داه و از سقف سقوط کنند .
3- ضخامت ورق تایل های آلومینیومی
تایل های آلومینیومی درکشور از ضخات ورق 5 تا 7 دهم میکرون برخوردار هستند و ضخامت تایل ها هیچ تاثیری در مدت زمان ذوب آن ها نداشته اما برای افزایش سطح استاتیکی تایل های آلومینیومی در ابعاد بزرکتر از 60 در60 باید ضخامت ورق را افزایش داد .پس نتیجه گیری میکنیم ضخامت ورق تایل آلومینیومی کمکی در معقوله افزایش نقطه ذوب ندارد.


4- نوع رنگ تایل های آلومینیومی
برای پوشش رنگ تایل های آلومینیومی از رنگ کند سوز استفاده میشود تا سطح مقاومت در برابر حریق آن افزایش یابد ،برای رسیدن به ایم هدف تایل ها پس از پوش درکوره با دمای 200 درجه سانتیگراد قرار گرفته تا پخته شوند،پس رنگ تایل های آلومینیومی میشود الکترو استاتیک کوره ایی یعنی افزایش مقاومت استاتیکی نیز بعد از رنگ حاصل میشود.
5- ضخامت رنگ کند سوز تایل آلومینیومی
به منظور پوشش مناسب سطح تایل آلومینیومی با ضخامت دو میکرون از رنگ کند سوز پوشش میگردد،این ضخامت کمک خوبی برای افزایش سطح استاتیکی و حریق بوده و یک مزیت فوق العاده و قابل توجه محسوب میگردد.
6-
کد حریق و تعاریف آن
کد های حریق به شرح ذیل هستند :
کد حریق 45 دقیقه
کد حریق 60 دقیقه
کد حریق 90 دقیقه
کد حریق 120دقیقه

به زبان خیلی ساده میتوان گفت کد حریق : فاصله بین ایستگاه یا پایگاه اطفا حریق با محل آتش سوزی را کد حریق میگویند: یعنی اگر الزامات کد حریق 45 دقیقه است بیانگر این است که مامورین اطفا اگر با سرعت 30 کیلومتر درساعت به محل حادثه در حرکت باشند 30 دقیقه دیگر میرسند یا مثلا الزامات کد حریق 90 دقیقه !!

پس کد حریق از این معنی نشات میگیرد.هرچه زیرساخت های اعلان واطفا حریق کمتر و فاصله پایگاهخ یا ایستگاه آتش نشانی دور تر باشد مابه کد حریق بیشتری نیاز داریم .در کشور ایران حداقل کد حریق برای استانها 45 دقیقه و برای شهرستانها 120 دقیقه میباشد. یعنی پس ازوقوع آتش سوزی و گزارش آن به پایگاه آتش نشانی ،اگر کمتر از دقایق کد حریق به محل وقوع برسند شانس نجات افزایش خوهد یافت .البته فراموش نکنیم کد حریق صرفا برای نجات جان بهره بردار است که هم گزینه فرار و هم گزینه عدم آوار وتخریب را در برمیگیرد.
7- مقاومت دربرابر حریق تایل آلومینیومی
مقاومت دربرابر حریق تایل آلومینیومی بستگی به کانون آتش دارد ،با توجه به نقطه ذوب و پوشش رنگ کند سوز و ارتفاع تایل از کف تمام شده میتوان تعاریف مقاومت دربرابر حریق یا کد حریق را مشخص کرد. نتیجتا از مرکز کانون حریق تا ارتفاع سقف کاذب آلومینیومی بین 45 تا 120 دقیقه میتوان کد حریق را مشخص کرد یعنی هرچی ارتفاع کمتر باشد کد حریق کاهش و هرچه ارتفاع بلند تر باشد کد حریق افزایش میابد (برای همین منظور هست که بیشتر سوله های صنعتی با ارتفاع 6 متر به بالا طراحیس وساخته میشوند.)

8- عدم کمک به توسعه آتش و حریق
ناگفته عیان است که آلیاژآلومینیوم تا 660 درجه سانتیگراد به نقطه ذوب رسیده و پس از آن ذوب و قطره قطره میچکد البته در مورد تایل آلومینیومی این قاعده پا برجا نبوده و نیست چرا که رنگ کند سوز و ارتفاع نیز نقش مهمی را ایفا کرده و با خیال آسوده وراحت میتوان گفت که تایل آلمینیومی هیچگونه کمکی به توسعه و افزایش حریق نکرده و یک گزینه منحصر برای سقف های کاذب است .یعنی فرمول نقطه ذوب آلومینیوم +رنگ کند سوز الکترو استاتیک کوره ای +ارتفاع به خوبی بیانگر این است که عملکرد این تایل ها درهنگام وقوع آتش بسیار بالا و ایمن میباشد.
9-- کدام طرح تایل کنترل حریق بهتری دارد؟
تایل های آلومینیومی ای جی وی در سه طرح تولید میگردد.
1- ساده
2 وسط پانچ
3- تمام پانچ
بدیهی است بهترین گزینه با درنظر گرفتن هر ارتفاعی و کابری های مختلف فضا ،بهترین گزینه تایل آلومینیومی با طرح ساده بدون هرگونه سوراخ میباشد.

تایل آلومینومی سوراخ دار با اضافه شدن نمد کند سوز قابلیت هایش افزایش یافته اما در معقوله رعایت صرف کد حریق باید از تایل آلومینیومی با طرح ساده بهره گرفت .امید است این مقاله مفید بوده و شما را برای رسیدن به مقصود و انتخاب شایسته رهنمون باشد .