محصولات ما فضاییست!
کارخانه : جاده آبعلی - منطقه صنعتی کمرد - خیابان کارگر- خیابان تهران صنعت - کوچه نوین 2 - پلاک 2
دفتر فروش : تهران - تجریش - خیابان دربندی - خیابان تهرانی - کوچه فوقانی - پلاک 8

تایل آلومینیومی 60 در60

تایل آلومینیومی بهترین تایل 60 در60 سقف کاذب با یک عیب

/post-57

تنوع تایل های سقف کاذب بسیار زیاد و درحال توسعه وگسترش است اما یک تایل هنوز که هنوز است در رتبه یک و بهترین قراردارد و آن تایل آلومینومی است تنها با یک عیب که در این گفتار به آن خواهیم پرداخت .تلفن فروش : 02191693121