محصولات ما فضاییست!
کارخانه : جاده آبعلی - منطقه صنعتی کمرد - خیابان کارگر- خیابان تهران صنعت - کوچه نوین 2 - پلاک 2
دفتر فروش : تهران - تجریش - خیابان دربندی - خیابان تهرانی - کوچه فوقانی - پلاک 8

ضوابط اداره آتش نشانی

 الزامات کد حریق دیوار و سقف بنایی و  سقف های کاذب مطابق با مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

دستورالعمل سازمان آتشنشانی و خدمات رسانی کل کشور در زمینه سقف های کاذب به شرح ذیل است :

14-  ضوابط مربوط به نازک کاری و دکوراسیون داخلی ساختمان:

1-14 عدم استفاده از مواد قابل اشتعال داخل راهروها و دستگاههای ورودی واحدها و سقف ها

2-14 عدم استفاده از مواد قابل اشتعال جهت دکوراسیون و نازک کاری سالن اجتماعات ، سینماها و راههای دسترسی ،مشعات ،پارکینگ های مسقف، انباری