محصولات ما فضاییست!
کارخانه : جاده آبعلی - منطقه صنعتی کمرد - خیابان کارگر- خیابان تهران صنعت - کوچه نوین 2 - پلاک 2
دفتر فروش : تهران - تجریش - خیابان دربندی - خیابان تهرانی - کوچه فوقانی - پلاک 8

تلفن فروش بین المللی


تلفن فروش بین المللی بر پهنای باند ابری :

021-91693121

ارمنستان - ایروان - تیگران متس - شماره 45/43