محصولات ما فضاییست!
کارخانه : جاده آبعلی - منطقه صنعتی کمرد - خیابان کارگر- خیابان تهران صنعت - کوچه نوین 2 - پلاک 2
دفتر فروش : تهران - تجریش - خیابان دربندی - خیابان تهرانی - کوچه فوقانی - پلاک 8

تلفن دفتر کارخانه

تلفن دفتر کارخانه : 76263035-021

تلفن مدیر تولید : 09128000812

ایران - تهران- جاده آبعلی - شهرک صنعتی کمرد - خیابان کارگر- خیابان تهران صنعت - کوچه نوین 2 - پلاک 2

کد پستی : 1653134394