محصولات ما فضاییست!
کارخانه : جاده آبعلی - منطقه صنعتی کمرد - خیابان کارگر- خیابان تهران صنعت - کوچه نوین 2 - پلاک 2
دفتر فروش : تهران - تجریش - خیابان دربندی - خیابان تهرانی - کوچه فوقانی - پلاک 8

تلفن دفتر فروش ایران

تلفن دفتر فروش ایران :

021-26918043-47

ایران - تهران - میدان تجریش - خیابان دربندی - خیابان تهرانی - کوچه فوقانی - پلاک 8

کد پستی : 1963735381